Murtiasih, Bc.Hk.
NIK: -
NIP: -
NUPTK: -
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Sukabumi, 12 Februari 1945
Agama: Islam
Pendidikan: Sarjana Muda
Jurusan: Hukum
Status: GTY
Jenis GTK: Kepala Perpustakaan
Alamat : Jl. Raya Teratai Putih Blok 28/2 Perumnas Klender Jakarta Timur

-
murtiasih@gmail.com